Metod

Millenials efterlyser berättelser inte annonser

Konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet hårdare än tidigare

Valmöjligheterna för företag som vill marknadsföra sig har aldrig varit fler än de är idag. Konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet är samtidigt hårdare än tidigare. Dessutom är alla branscher som arbetar med kommunikation satt under ett stort förändringstryck. Exempelvis ser vi en utveckling med mer av flytande gränser mellan reklam, PR, journalistik, medier och bloggar. Där även allt fler aktörer, allt från influensers till företag och kommuner, blir innehållsproducenter. I samhället ser vi samtidigt även tecken på en ökad reklamtrötthet och att millennials efterlyser berättelser istället för traditionella annonser.

Berättande på dokumentär grund

Varför efterlyser då millenials berättelser? Det är för många ungdomar och unga vuxna idag söker efter det äkta och autentiska. När företag och organisationer på rätt sätt berättar sin egen historia har de en fantastisk möjlighet att nå ut med sitt budskap. Här kommer vi in och hjälper företag att hitta det unika och autentiska i varje verksamhet. Med ett berättande på en dokumentär grund skapar vi sedan innehåll, koncept eller medieproduktioner som förädlar företagets story. Läs mer om vår egen berättelse här.

Strategi för storytelling

Utifrån en analys av ert varumärke, historia, kultur och affärsmodell tar vi fram en strategi för er storytelling. Med strategin som utgångspunkt kan vi skapa dokumentärt innehåll och medieproduktioner som ökar engagemanget för ert varumärke och produkter. I nästa steg kan vi gå djupare och utveckla koncept, grundade i er företagskultur, som på ett nytt sätt paketerar era tjänster/produkter. Det här kallar vi affärsdrivande storytelling.

Vårt arbete kan resultera i strategidokument, en förnyad eller utvecklad beskrivning av er företagskultur och värderingar, medieproduktioner så som texter, foto eller filmer till er webbplats eller att vi lyfter fram något av era intressanta case ni har. Ofta har företag en mer intressant verksamhet och historia än de själva förstår. Vi på Wermeland är experter på att lyssna, förstå er verksamhet och hitta rätt nycklar till det som är intressant och viktigt att lyfta fram i er berättelse.

Tillsammans med er kan vi skapa en signature story för er organisation som kan lyfta er kommunikation och varumärke till en ny nivå. Något som både kan ge en ökad intern stolthet och en ökad identifikation mellan ert varumärke och era kunder.

#berättande på dokumentär grund #affärsdrivande storytelling #millenials efterlyser stories #analys av varumärke #signature story #innehåll koncept och medieproduktioner som förädlar er story

Foto: Jonas Fransson.