Vilken roll spelar storytelling i vår tid?

Valmöjligheterna för företag som vill marknadsföra sig har aldrig varit fler än de är idag. Konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet är samtidigt hårdare än tidigare. Dessutom är alla branscher som arbetar med kommunikation satt under ett stort förändringstryck. 

Exempelvis ser vi en utveckling med mer av flytande gränser mellan reklam, PR, journalistik, medier och bloggar. Där även allt fler aktörer, allt från influencers till företag och kommuner, blir innehållsproducenter. I samhället ser vi även tecken på en ökad reklamtrötthet (läs mer om det på Berghs) och att millenials efterlyser berättelser istället för traditionella annonser (läs mer om det här).

Varför efterlyser millenials och generation Z berättelser?

Det är för att många ungdomar och unga vuxna idag söker efter det äkta och autentiska (läs till exempel The Washington Times reportage) . När något känns som fejk så tappar direkt i trovärdighet och värde. Å andra sidan, kan millenials och generation Z känna en stark identifikation med företag och varumärken som är autentiska.

Vad betyder det här då för företags marknadsföring? Jo när företag och organisationer på rätt sätt berättar sin egen historia har de en fantastisk möjlighet att nå ut med sitt budskap. Precis som författaren Celinne Da Costa lyfter fram i Forbes (länk till artikeln) finns det stora fördelar med att låta en berättelse vara basen för ett företags kommunikationsstrategi.

  • Berättelser binder samman viktiga budskap från ett företag som annars känns splittrade och slumpmässiga
  • En story är också ett enklare sätt att förmedla ett företags vision än typiska strategidokument
  • Beslutsfattande handlar ofta om känslor mer än logik. Och berättelser väcker känslor och knyter oss samman som människor. En berättelse är här är en möjlighet att tala till kunden på ett sätt som inte bara handlar om siffror och fakta.

”Consumers feel more connected to your brand if you attach an emotional value to it. Thus, the importance for storytelling has grown. Take the customer with you on the journey of the product or service you offer.”

Eva Willemsen

Vad krävs då för att ska skapa en autentisk storytelling?

I grunden handlar det om att verkligen våga kommunicera så som det verkligen är på riktigt. När ett företag står inför utmaningar eller har haft problem tidigare år är det mångas första reflex att försöka dölja det. Det är generellt sett ett misstag skulle jag säga. Idén om att vi som företag måste vara perfekta för att vi skall vara attraktiva för kunder och potentiella anställda är förfelad. En viktig aspekt av storytelling är att vi som företag kan skapa en connection med andra. Här är hur vi lyckats med att möta svårigheter något som berättar något om oss som företag.

För att ta ett exempel så började Wermeland Storytelling med att tre av de ursprungliga fem grundarna hoppade av under det första året. Trots att det då ledde till stora problem för företaget, vi satt fast i ett hyresavtal med en för stor lokal och hade ingen möjlighet att ta ut lön, så lyckades vi komma vidare. Vi bytte lokal med ett annat företag och har sedan dess valt att ha en mer sparsam kostnadsvolym. Vad lär då detta oss om Wermeland och dess grundare? Jo vi är envisa och brinner för det vi gör och kommer att hålla ut även i tider när det går sämre.

Därmed inte sagt att det är enkelt att vara så öppen och autentisk. Det är därför vi som arbetar med storytelling har ett jobb att göra. Ledarskapskonsulten Ester Choy lyfter fram tre utmaningar när det gäller att lyckas med att vara autentisk:

  1. Storytelling fungerar inte om det blir som att rabbla upp en handlingslista, med massor av olika budskap som skall tas upp. Berättelsen behöver formas och det är också viktigt att prioritera.
  2. En utmaning kan vara om ditt företag har en eklektisk historia. Här gäller det att tänka på vad som är relevant för andra att höra, berätta bara det som skapar en connection med de du kommunicerar med.
  3. Önskan att skryta med allt du ni har lyckats med. Här gäller att ha fokus på storyn och att också visa på de utmaningar som finns och hur ni har lyckats. Då kan ni få andra att lyssna.
  4. En fjärde utmaning som Ester inte tar upp men som jag ser som en stor utmaning i Sverige är bristande självkännedom. Vi ser i Wermeland att många företag har svårt att se vad som är intressant att berätta om deras verksamhet och historia. Här är många av oss svenskar för blygsamma för att se det intressanta.

Vill du utveckla ert företags storytelling?