Uppdragsgivare och uppdrag

“Whenever you can, make the product itself the hero of your advertising. If you think the product too dull, I have news for you: there are no dull products, only dull writers.” David Ogilvy.

Wermeland skapar autentiska dokumentära stories, koncept och medieproduktioner för att utveckla er kommunikation och ge er nya affärer. De uppdrag som vi levererat sedan 2014 rör sig om allt från strategiska långsiktiga partnerskap till avgränsade produktionsuppdrag. Gemensamt för många av Wermelands kunder är att det är företag eller organisationer som är värderingsbaserade. Wermeland är sedan 1:a januari 2020 upphandlad för skribenttjänster av Enköpings kommun. Exempel på uppdrag:

#autentiska dokumentära stories #koncept #medieproduktioner #affärsdrivande storytelling #koncept #reklamfilm #native #strategi #digital storytelling #case stories #webbtexter

Foto: Jonas Fransson.