Uppdrag

Dokumentära stories stärker företagets varumärke

Wermeland skapar autentiska dokumentära stories, koncept och medieproduktioner för att utveckla er kommunikation och ge er nya affärer. Vi kallar det för affärsdrivande storytelling.

De uppdrag som Wermeland levererat sedan 2014 rör sig om allt från strategiska långsiktiga partnerskap till avgränsade produktionsuppdrag. Wermeland är sedan 1:a januari 2020 upphandlad för skribenttjänster av Enköpings kommun. Gemensamt för många av Wermelands kunder är att det är företag eller organisationer som är värderingsbaserade. Exempel på uppdrag:

#autentiska dokumentära stories #koncept #medieproduktioner #affärsdrivande storytelling #koncept #reklamfilm #native #strategi #digital storytelling #case stories #webbtexter

Foto: Jonas Fransson.