Uppdrag

Gemensamt för många av Wermelands kunder är att det är företag eller organisationer som är värderingsbaserade. De uppdrag som Wermeland levererat sedan 2014 rör sig om allt från strategiska långsiktiga partnerskap till avgränsade produktionsuppdrag. Exempel på uppdrag: